ZAKRPAJ.TO
Prijavite komunalne probleme
i ubrzajte njihov popravak
(rupe na cestama, javna rasvjeta, razbijene klupice u parkovima, napuštena vozila...)
Kako prijaviti?
Odaberite grad ili općinu i upišite ime ulice gdje se problem nalazi.
Ako ne znate ime ulice, potražite lokaciju na karti.

Najnovije prijave

Statistika prijava

  • 523 novih prijava zaprimljeno.
  • 191 novih prijava u obradi.
  • 1042 prijavljenih problema riješeno.
Slika čunjeva