Super jednostavno

Jednostavna prijava i upravljanje komunalnim problemima

Jednostavno korištenje

Olakšava posao komunalnim redarima i komunalnim službama.

Ubrzava proces

Ubrzava otklanjanje prijavljenih komunalnih problema.

Arhiviranje i praćenje

Arhivira sve prijave i tijek riješavanja i pruža bolji uvid u tijek procesa.

Bolja komunikacija

Pospješuje komunikaciju građana s Gradom i interakciju Grada sa svojim građanima.

Transparentnost

Funkcioniranje servisa omogućuje transparentnost lokalne samouprave.

Povećava ugled

Ulaganje u inovativnost i transparentnost povećava ugled grada ili općine.

Zašto zakrpati.to?

ZAKRPAJ.to moderan je i učinkovit alat za evidenciju i upravljanje prijavama komunalnih problema koji radi prema načelu: čujemo naše građane, slušamo naše građane, rješavamo problem.

Sve prijave (rupe na cesti, napuštena vozila, pokvarene žarulje javne rasvjete, grafiti, razbijene klupice u parku, slomljene grane itd.) vidljive su komunalnim službama i svim posjetiteljima web servisa ZAKRPAJ.to.
Nadležne službe mogu imati bolju evidenciju svih prijava, a građani imaju uvid u dinamiku rješavanja njihovih, ali i svih ostalih prijava.

Kako zakrpati.to i utjecati na lokalnu zajednicu?

Jednostavna uporaba servisa putem mobilne aplikacije ili web sučelja

Ukratko opiši uočeni problem

Fotografiraj/dodaj sliku

Pošalji

Nedavno prijavljeni problemi

Spomenik u Muhovcima
Obilazak
Prijavljeno u kategoriji 29.04.2016 u 18:14 h
Spomenik u Ravnicama
Pregled
Prijavljeno u kategoriji 29.04.2016 u 18:11 h
Spomenik u Plešcima
Obilazak
Prijavljeno u kategoriji 29.04.2016 u 17:51 h
Spome ploče na groblju u Čabru
Pregled
Prijavljeno u kategoriji 29.04.2016 u 17:46 h
Blato na cesti
Krak ulice Ivana Meštrovića kod broja 16A I 18, koji je asfaltiran, a nastavlja se na makadamsku cestu, koja se spaja s ulicom Svetog Ivana, konstantno je prljav od blata, prašine I pjeska kojeg nanose vozila koja dolaze s makadama na asfaltirani dio. Vozilo Ponikve, koje čisti ulice, čini se, ne prođe ovim djelom. Također, ta makadamska cesta je blizu spoja s asfaltom u jako lošem stanju, puna velikuh rupa koje se napune vodom kad kiši. Bilo bi kratkoročno dobro dovesti par kubika šljunka kojim će se cesta popraviti (popuniti bar veće rupe), a po mogućnosti što prije cijelu cestu I asfaltirati. Hvala.
Prijavljeno u kategoriji 29.04.2016 u 13:49 h

Statistike zakrpaj.to servisa

Podaci se ažuriraju u trenutku nove prijave problema ili uspješnog rješavanja postojeće prijave.

Skinite aplikaciju